Vind je essentie bij Sense!  
Sense Coaching HSP


Coaching voor ouders van een HSK (Hoogsensitief Kind) 

Ik coach ouders van een hoogsensitief kind om goed te leren omgaan met hun kind, en geef veel adviezen richting de buitenwereld. Desgewenst ga ik een keer mee naar de school van het kind om als professional uitleg en advies te geven aan de leerkracht en/of intern begeleider.  Het kind zelf zie ik graag een keer om aan te voelen hoe het is en doet, en hoe de communicatie tussen ouders en hun kind is. 


Wat kan de aanleiding zijn voor coaching van ouders van een hoogsensitief kind?

 • Je kind is overprikkeld, en is boos of heel druk als hij van school komt (bij drukke klassen, of incidenteel drukke dag).
 •  Je kind is helemaal van slag als iemand hem/haar boos toespreekt.
 • Je kind stelt hoge eisen aan zichzelf, en kan heel boos of teleurgesteld worden als iets niet in 1 keer lukt.
 • Je kind scoort laag op toetsen en in situaties waarin hij/zij beoordeeld wordt. (terwijl dit niet verwacht werd gezien zijn/haar     ontwikkelingsniveau).
 • Je kind heeft in de alledaagse omgang een grote woordenschat en kan onverwachts wijze, slimme dingen zeggen. Toch scoort hij/zij zwak op de toets 'Begrijpend Lezen' op school.
 • Je kind vraagt vaak "Waarom?", het neemt geen genoegen met de situatie zoals hij is, hij/zij wil dingen, situaties en mensen   echt begrijpen.
 • Je kind voelt heel goed aan wie er behoefte heeft aan een schouderklopje of extra aandacht, en is dan (tenzij hij zelf uit balans is) heel vriendelijk en meelevend.
 •  Je kind kan op school niet echt zijn draai vinden. Hij/zij maakt geen goed contact met anderen, en de juf/meester heeft iets     gesuggereerd van een observatie naar autisme of ADHD.
 • Je kind krijgt woedeaanvallen en slaat of bijt andere kinderen uit frustratie.
 •  Je kind heeft een gesloten gezicht, het trekt zich terug in zichzelf in situaties die te druk of onveilig zijn.
 •  De leerkrachten en familieleden spreken hun zorg uit, geven adviezen ("harder aanpakken", "hij/zij zal toch gewoon mee         moeten doen in deze maatschappij", "je moet meer grenzen aangeven"), maar als ouder merk je dat de adviezen niet werken.

 

Foto door Dan Morris van Unsplash


In de coaching krijg je inzicht en kennis op de volgende gebieden:

 • Kennis van de hoogsensitieve eigenschappen van je kind, en vaak ook van jezelf (meestal is één van beide ouders ook hoogsensitief).
 • Kennis van de sterke punten van je hoogsensitieve kind, en kennis van de punten die hem/haar belemmeren.
 • Concrete tips om om te gaan met de belemmerende eigenschappen van je hoogsensitieve kind.
 • Concrete tips om je hoogsensitieve kind op te voeden, en hem/haar in zijn/haar kracht te zetten. 
 • Concrete adviezen en tips voor leerkrachten en andere betrokkenen over hoe ze het hoogsensitieve kind het beste kunnen begeleiden en stimuleren.
 • Inzicht in de gezinsstructuur en de karakters die al dan niet botsen via een systeemopstelling. Hieruit blijkt vaak waarom kinderen zich zo gedragen als ze doen, vanuit het perspectief van het gezin en de familielijnen voor hen. Daardoor is het gemakkelijker om het gedrag van het hoogsensitieve kind te begrijpen, het wordt nu niet alleen helder vanuit de eigenschappen in het kind, maar ook de eigenschappen in het systeem om het kind heen.


Foto door Guillaume de Germain van Unsplash


Ouders als kinderfluisteraar van hun hoogsensitieve kind

Het is uitermate belangrijk om heel goed te weten wat hoogsensitief zijn betekent bij jouw eigen kind. In mijn coaching leer ik je als een soort ‘kinderfluisteraar’ het gedrag van het kind vertalen naar de buitenwereld.


Foto door Priscilla Du Preez van Unsplash


Wat is het verschil tussen een kind met ADD en een hoogsensitief kind?

Een kind met ADD heeft moeite met concentreren door een verstoring van binnenuit. Een jonge HSP kan ook druk of afwezig zijn, als hij/zij overprikkeld is door de omgeving. Je ziet dit gedrag bijvoorbeeld bij een hoogsensitief kind als de sfeer in de klas niet goed is. Als je het kind uit de overprikkeling haalt, en op een rustige, 'HSP-proof' manier met hem/haar omgaat, is er geen sprake meer van een gebrek aan concentratie of aandacht. Het is van groot belang om dit onderscheid tussen ADD en HSK te zien en bij elk kind in kaart te brengen. Uit wetenschappelijk onderzoek door Aron is bekend dat een deel van de HSK uiteindelijk de diagnose ADD krijgen op grond van hun gedrag, en hier zelfs ritalin voor krijgen voorgeschreven. In dit geval worden de hoogsensitieve eigenschappen van het kind niet gezien, en is de kans groot dat je kind deze eigenschappen zal wegduwen.

Foto door frank mckenna van Unsplash

 Wat is het verschil tussen een kind met ASS (Autismespectrumstoornis) en een hoogsensitief kind?

Een kind dat hooggevoelig is zal zich op de basisschool geregeld overprikkeld voelen. Daarnaast is een HSK zeer gevoelig voor een warme, inlevende leerkracht. Als het niet klikt kan een hoogsensitief kind zich niet gezien, niet gewaardeerd en zelfs ongelukkig voelen.

Je hoogsensitieve kind kan hierop reageren door zich als het ware terug te trekken in zichzelf. Het kind kijkt dan vaak zonder veel uitdrukking voor zich uit, en maakt een weinig spontane indruk. Sommige HSK vragen voortdurend wat het rooster is, wat er op het programma staat. Dit komt vaak voort uit een gevoel van onzekerheid en onveiligheid, en kun je zien als een poging door het kind om de omgeving minder onvoorspelbaar te maken. En als het kind thuis is, wil het nog maar één ding: met rust gelaten worden.

Foto door Kelly Sikkema van UnsplashEen kind met ASS kan hetzelfde gedrag vertonen als een HSK. Het kind maakt weinig spontaan contact, of het contact voelt niet soepel en natuurlijk aan. Een kind met autisme heeft net als de overprikkelde HSK de behoefte steeds te weten wat de planning is om niet voor onverwachte verrassingen te komen te staan. Een belangrijk verschil is echter dat een kind met autistische kenmerken niet het grote inlevingsvermogen in andere mensen heeft dat een hoogsensitief kind wel heeft. Een HSK voelt andere mensen door zijn/haar sterke intuïtie zeer goed aan, en reageert communicatief adequaat op anderen. 

Een kind met autisme voelt ook de sfeer aan, maar is minder goed in staat hier adequaat op te reageren. De omgeving begrijpt de reacties van het kind niet, en andersom, waardoor de communicatie niet goed verloopt.

In mijn coaching zullen we daarom uitvoerig de eigenschappen van je kind bespreken en observeren, aan de hand van een observatielijst voor hoogsensitieve kinderen en het bespreken van het verschil met een kind met ASS. Je krijgt daardoor een helder inzicht in de oorzaak van bepaald gedrag van je kind, en weet beter hoe je hierop kunt reageren.


Professioneel onderzoek en advies over het omgaan met je hoogsensitieve kind

Bel of app naar 06-40009993 om een afspraak te maken voor een eerste beoordeling/gesprek, of om een gratis checklist voor een HSK aan te vragen. Of stuur een mail naar trea@sense-coachinghsp.nl. Na het eerste gesprek maken we een afspraak voor vervolgcoaching als we beide tot de conclusie komen dat coaching zinvol kan zijn. Overleg met derden, zoals de leerkracht, is altijd mogelijk. Tijdens de begeleiding beslissen we samen of dit wenselijk en zinvol is.


Gratis professionele HSP test om je hoogsensitieve eigenschappen te ontdekken?

Doe de  HSP 3-in-1 Test van Instituut EszenzZ ©. Na het invullen van de test kun je zelf al goed inschatten of je een hoogsensitief mens en dus hoogsensitieve ouder bent. Als je hierover door wilt praten, kunt je uiteraard contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek, bel of app dan 06 4000 9993. Je krijgt dezelfde dag mijn reactie.

 

Hier kun je een PDF-bestand van de HSP test downloaden en deze in alle rust en privacy invullen.
testvoorhspb.pdf (194.76KB)
Hier kun je een PDF-bestand van de HSP test downloaden en deze in alle rust en privacy invullen.
testvoorhspb.pdf (194.76KB)
E-mailen
Bellen
Map
Instagram